ஸஹீஹ் ஹதீஸ்

ஸஹீஹ் அல்-புகாரி என்பது இமாம் முஹம்மது அல்-புகாரி (ரஹிமஹுல்லாஹ்) அவர்களால் தொகுக்கப்பட்ட ஹதீஸ்களின் தொகுப்பாகும். அவரது தொகுப்பு முஹம்மது நபி (ஸல்) அவர்களின் சுன்னாவின் மிகவும் நம்பகமான அறிக்கைகளின் தொகுப்பாக முஸ்லிம் உலகின் பெரும்பான்மையான மக்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது